Make your own free website on Tripod.com
PROGRAM BAHASA INGGERIS TAHUN 2000

1. PREAMBLE

Bahasa merupakan satu alat komunikasi yang menghubungi insan. Walaupun Bahasa Inggeris merupakan bahasa kedua di negara kita, ia juga memainkan peranan yang penting. Bahasa Inggeris, sebagai bahasa kedua, diajar di semua peringkat persekolahan sejajar dengan dasar pendidikan negara. Program Bahasa Inggeris di peringkat sekolah rendah bertujuan untuk melengkapkan murid dengan kemahiran asas bahasa ke arah penggunaan bahasa untuk membolehkan murid berkomunikasi dengan baik dalam situasi yang tertentu. Dengan ini adalah diharapkan program yang akan dilaksanakan nanti dapat mengubah sikap murid-murid terhadap Bahasa Inggeris dan seterusnya meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam UPSR.

2. MATLAMAT

2.1

Melengkapkan murid dengan kemahiran asas bahasa ke arah penggunaan bahasa setiap hari

2.2

Meningkatkan prestasi pencapaian akademik murid dalam Bahasa Inggeris

3. OBJEKTIF

3.1

Memperluaskan perbendaharaan kata

3.2

Menguasai struktur ayat

3.3

Meningkatkan budaya membaca

3.4

Menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris setiap hari

3.5

Menguasai kemahiran ' Public Speaking '

4. SASARAN

Semua murid SK. Bandar Hilir

5. JANGKAMASA

Januari 2000 - November 2000

6. STRATEGI

6.1

Mesyuarat panitia / perkembangan Staf

6.2

Persembahan kelas pada masa perhimpunan

6.3

Minggu Panitia Bahasa Inggeris

6.3.1

Kuiz

6.3.2

Ejaan

6.3.3

Nyanyian / membaca Pantun

6.3.4

Choral Speaking dan lain-lain

6.4

'Learn A Word A Day' dan ' Walking Dictionary ' didokumentasikan dalam buku khas

6.5

Sudut Bahasa Inggeris di tiap-tiap kelas

6.6

Ujian formatif dan sumatif

6.7

Melukis mural

6.8

Menceriakan kawasan sekolah dengan menulis peribahasa, kiasan dan sebagainya di Pondok Api, Pondok Wakaf atau di tempat- tempat yang strategik

7. SUMBER KEWANGAN

7.1

Peruntukan Sekolah

7.2

Penaja-penaja lain

8. PENILAIAN

8.1

Ujian formatif dan Sumatif

8.2

Penilaian berterusan