Make your own free website on Tripod.com

 

PERANCANGAN BOLA SEPAK

1.0 MATLAMAT

1.1

Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai permainan bola sepak dengan menenkankan kemahiran asas seperti menendang, menanduk dan membuat hantaran serta mengelecek

1.2

Mewujudkan semangat kerjasama dalam pasukan dan membentuk disiplin diri

1.3

Menanamkan minat dan mencungkil bakat dalam permainan bola sepak

1.4

Memberi kesedaran kepada murid mengenai pentingnya sukan dalam kehidupan seharian

1.5

Mewakili sekolah dalam kejohanan MSSD dan MSSM

2. OBJEKTIF

2.1

Meninggikan mutu dan meningkatkan pencapaian atau prestasi bola di kalangan murid

2.2

Membentuk semangat dan kerjasama berpasukan serta mempunyai sifat kepimpinan

2.3

Mencari dan membentuk lebih ramai pemain yang berpotensi untuk menaikkan nama sekolah

2.4

Membentuk pasukan sekolah yang mantap sehingga berjaya ke peringkat akhir kawasan mahupun negeri

2.5

Supaya murid mengetahui dan mematuhi undang-undang dan peraturan permainan bola sepak

2.6

Melahirkan individu berkemahiran dalam sukan / supaya murid mengeathui dan mematuhi undang-undang dan peraturan permaian bola sepak

2.7

Melahirkan individi\u berkemahiran dalam sukan / permainan

3. STRATEGI

3.1

Membentuk pasukan pelapis yang terdiri dari murid Tahun 4 dan pasukan sekolah untuk MSSNM

3.2

Mengadakan pertandingan kemahiran dari masa ke semasa supaya ia mengekalkan kemahiran yang tinggi

3.3

Jadual latihan yang tersusun iaitu pada setiap hari Isnin

4. PETUNJUK PRESTASI

4.1 Mengadakan perlawanan persahabatan antara kelas/ rumah / sekolah