Make your own free website on Tripod.com
PROJEK KHAS 2000 - CELIK AL-QURAN

1. Objektif

Untuk membolehkan murid

1.1

Mengecam dan membezakan bunyi dan bentuk huruf abjad arab

1.2

Mengenal, menyebut , dan menulis huruf-huruf , baris-baris dan tanda-tanda yang ada pada Al-Quran

1.3

Membaca dan menghafaz surah-surah Al-Quran dengan betul dan fasih

1.4

Membentuk insan yang celik Al-Quran

1.5

Mengenal, menyebut, dan membaca kalimah-kalimah, ayat-ayat dan surah-surah mengikut hukum tajwid yang betul

2. Sasaran

Murid Tahap 1

3. Jangkamasa

Sepanjang tahun

4. Cara Pelaksanaan

4.1

Melalui pengajaran dan pembelajaran guru di dalam bilik darjah

4.2

Melalui bimbingan rakan sebaya

4.3

Menggunakan kad imbasan

4.4

Buku-buku latihan

4.5

Menyebut perkataan secara spontan berpandukan kad imbasan

5. Jadual Pelaksanaan

Januari - November

6. Sumber Kewangan

6.1

Sumbangan guru-guru

6.2

Sumbangan orang perseorangan

7. Penilaian

7.1

Soalan-soalan kuiz diberikan melalui papan buletin panitia

7.2

Rekod pencapaian murid

7.3

Semakan semasa