Make your own free website on Tripod.com

 

FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH

 

Pendidikan di SKBH adalah satu proses untuk melahirkan murid-murid yang berpengetahuan, berkebolehan, berkemahiran, berketrampilan, berakhlak sebagai insan sempurna sepertimana yang dikehendaki keluarga, masyarakat, dan negara.

 Untuk mencapai hasrat ini, warga SKBH semestinya bersikap dedikasi kepada kecemerlangan sekolah, memperbaiki hubungan dua hala, sentiasa hormat-menghormati, penuh komitmen, membuat perancangan bersama dan mengecap kecemerlangan melalui kerjasama.

 

[ falsafah ] [ visi ] [ misi ] [ matlamat ] [ objektif ] [ piagam pelangan ][ motto ]
[ sub hem ]