Make your own free website on Tripod.com
PERANCANGAN JAWATANKUASA KANTIN
 

 

1. OBJEKTIF

1.1

Memastikan makanan yang dijual bersih dan selamat mengikut peraturan Jabatan Kesihatan

1.2

Memastikan kebersihan kantin di tahap yang baik

1.3

Menentukan keceriaan kantin di tahap yang memuaskan

2. STRATEGI

2.1

Mengadakan perbincangan dengan AJK

2.2

Menyediakan buku Laporan Penilaian Kantin

2.3

Menjalankan tugas pengawasan kantin

3. AKTIVITI

3.1

Menceriakan kantin dengan gambar-gambar, cogankata dan doa

3.2

Menguruskan jamuan Program-program Khas Sekolah

3.3

Melaporkan keadaan kantin tiap-tiap hari mengikut format Laporan Penilaian Kantin