Make your own free website on Tripod.com
PERANCANGAN BADAN KEBAJIKAN 

1. OBJEKTIF

1.1

Membantu murid-murid yang miskin dan anak yatim sewajarnya

1.2

Membolehkan murid-murid yang kurang bernasib baik menyertai projek
yang dirancangkan khas untuk mereka

 1.3

Menanamkan sikap sentiasa bersyukur dengan apa yang diperolehi

2. STRATEGI

2.1

Mengenalpasti anak-anak yatim dan murid-murid miskin yang ada di sekolah

2.2

Merancang program yang boleh membantu meringankan masalah murid

2.3

Mewujudkan Tabung Kebajikan Konsep Sekolah

3. AKTIVITI

3.1

Mesyuarat Jawatankuasa

3.2

Membiayai yuran sekolah kepada murid-murid miskin

3.3

Melaksanakan kutipan derma di bilik darjah

3.4

Memberi sumbangan kepada murid-murid yang kematian bapa dan sakit

3.5

Menguruskan murid-murid yang mendapat bantuan Yayasan Melaka

3.6

Menguruskan simpanan murid di Tabung Haji dan di lain-lain bank

3.7

Mengadakan Projek Sandaran

3.8

Mengikuti perkembangan pembelajaran murid-murid miskin