Make your own free website on Tripod.com
PERANCANGAN JAWATANKUASA KEBERSIHAN & KECERIAAN

1. OBJEKTIF

1.1

Memastikan kebersihan sekolah

1.2

Memastikan pertandingan kebersihan dijalankan mengikut perancangan

1.3

Menerapkan nilai-nilai kebersihan kepada murid-murid

1.4

Menerapkan perasaan cintakan kebersihan dan tanggungjawab terhadap kelasdan sekolah mereka

2. STRATEGI

2.1

Mengadakan perbincangan dengan jawatankuasa

2.2

Menghadiri mesyuarat Hal Ehwal Murid

 3. AKTIVITI

3.1

 Pertandingan Kebersihan antara Kelas Tahap I dan Tahap II

3.2

Menceriakan kawasan sekolah dan bilik darjah

3.3

Mengadakan hari gotong royong

3.4

Ceramah di perhimpunan sekolah

3.5

Mengemaskini Carta Organisasi Sekolah

4. SASARAN

4.1 Semua murid dan kakitangan sekolah