Make your own free website on Tripod.com
PERANCANGAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN LALULINTAS

1. OBJEKTIF

1.1

Menyedarkan murid-murid tentang pentingnya menjaga keselamatan diri
dan bahaya kebakaran

1.2

Supaya murid-murid sentiasa berhati-hati dalam apa jua keadaan

1.3

Dapat mengurangkan kemalangan di sekolah

1.4

Melatih murid-murid mematuhi peraturan-peraturan jalanraya

2. STRATEGI

2.1

Mengadakan mesyuarat membincangkan aktiviti

2.2

Membuat kawalan keluar / masuk sekolah

2.3

Pelan Keselamatan Kebakaran

3. AKTIVITI

3.1

Mengadakan ceramah di perhimpunan atau ceramah dari pihak polis trafik dan
pihak bomba

3.2

Menampal poster-poster yang berkaitan dengan keselamatan di jalan raya

3.3

Mengenalkan murid-murid beberapa tanda-tanda di jalan raya

3.4

Mengagihkan pekerja dan guru bertugas ketika murid-murid balik dari sekolah

3.5

Mengadakan latihan kawad kebakaran sekali sepenggal