Make your own free website on Tripod.com

 

Matlamat 

 


Memastikan anak didik diberikan pendidikan yang bermutu dan terbaik, untuk melahirkan insan yang sempurna dan berwawasan berteraskan Falsafah Pendidikan Negara.

Iklim dan budaya sekolah yang harmonis, muhibah dan adil, dapat mewujudkan budaya kerja dalam satu pasukan, bersemangat kekitaan serta memupuk sikap cintakan sekolah dan negara di kalangan warga sekolah.

 [ falsafah ] [ visi ] [ misi ] [ matlamat ] [ objektif ] [ piagam pelangan ][ motto ]
[ sub hem ]