Make your own free website on Tripod.com
 

MISI SKBH

 

 Menumpukan usaha, tenaga, kemahiran dan ketrampilan dengan memberikan perkhidmatan dan pendidikan berkualiti  supaya melahirkan semua murid menguasai 3M dan memupuk nilai-nilai murni ke arah membentuk insan yang sempurna dan berguna kepada keluarga, masyarakat, bangsa, agama dan negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

[ falsafah ] [ visi ] [ misi ] [ matlamat ] [ objektif ] [ piagam pelangan ][ motto ]
[ sub hem ]