Make your own free website on Tripod.com
Objektif 

 

  • Mempertingkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan maksimum Pusat Sumber Sekolah dan peranan panitia.
  • Mempertingkatkan disiplin agar anak didik mempunyai nilai-nilai murni dan akhlak mulia.
  •  Mendapatkan kejayaan cemerlang dalam akademik dan kokurikulum
  •  Menanamkan nilai-nilai positif dan sikap bekerjasama, bertanggungjawab serta bertoleransi dalam semua bidang.
  •  Memastikan semua murid mendapat pendidikan yang sama dan bermutu.

 [ falsafah ] [ visi ] [ misi ] [ matlamat ] [ objektif ] [ piagam pelangan ][ motto ]
[ sub hem ]