Make your own free website on Tripod.com
PERANCANGAN OLAHRAGA

1. OBJEKTIF

1.1

Mecapai johan dalam Kwasan Bukit Cina dan peringkat Negeri

1.2

Mengajar murid-murid teknik dan kemahiran olahraga

1.3

Menyedarkan murid-murid tentang pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain semasa membuat latihan

2. STRATEGI

 2.1

Membentuk satu pasukan olahraga yang terbaik

 2.1

Latihan intensive

3. AKTIVITI-AKTIVITI

3.1

Pendaftaran / pemilihan pasukan olahraga sekolah

3.2

Latihan

 3.2.1

untuk stamina

3.2.2

untuk lari pecut

3.2.3

untuk balapan seperti lompat jauh, lompat tinggi dan lontar peluru

3.2.4

untuk lari berganti-ganti

3.2.5

untuk lompat pagar

3.3

Mendedahkan kesilapan yang sering dilakukan

3.4

Latihan untuk pertandingan Kawasan Bukit Cina dan Peringkat Negeri

3.5

Pemilihan peserta-peserta untuk tahun hadapan