Make your own free website on Tripod.com
PERANCANGAN KURIKULUM

MASALAH
OBJEKTIF
STRATEGI
AKTIVITI
SASARAN

Murid mempunyai kebolehan yang berbeza kerana latar belakang yang berlainan dan tidak menguasai kemahiran asas

1.Semua murid dapat menguasai 3M

2. "Zero Defect"

1. Penyediaan perancangan mengikut sukatan pelajaran

2. Kelas khas pemulihan oleh Guru Pemulihan

3. Perbincangan dengan ibu bapa / penjaga dengan tujuan meningkatkan prestasi murid-murid

1. Aktiviti 5P dititikberatkan

2. Aktiviti kumpulan mengikut kecerdasan murid

Murid yang lemah pencapaian-nya

Bilangan murid yang kurang membaca

Pengetahuan mereka terhad

1. Memberi kesedaran tentang faedah banyak membaca

2. Program membaca

3. Membawa murid ke perpustakaan

4. Galakkan meminjam buku

1. Aktiviti / latihan membaca

2. Pertandingan membaca terbanyak

3. Pertandingan bercerita apa yang dibaca

Semua murid

Murid kurang bertutur Bahasa Inggeris

1. Galakkan murid bertutur Bahasa Inggeris seberapa kerap

2. Galakkan murid meminjam buku Inggeris

3. Adakan program Bahasa Inggeris

1. Aktiviti bercerita dan membaca puisi

2. Pertandingan lakonan, bercerita dan membaca puisi / prosa

Semua murid

Murid lemah dalam kemahiran asas Matematik

1. Mengadakan ujian diognastik

2. Tumpuan lebih kepada yang belum menguasai

1. Latihtubi

2. Memperbanyakkan kaedah pengajaran

3. Banyakkan kerja rumah

Semua murid

Murid lemah dalam penulisan Bahasa Melayu

1. Mempertingkat-kan program memberi dan menulis karangan

1. Latihan yang banyak

2. Teknik menulis dengan baik dititikberatkan

3. Banyak membaca contoh karangan

Semua murid

Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran baru - Sains dan Kajian Tempatan

1. Memperkenal-kan mata pelajaran ini

2. Memasukkan nilai STRUM dan patrotisma dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah

3. Mencapai Kecemerlangan dalam UPSR
( sains )

1. Kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan

2. Latihan amali dalam Sains diberi keutamaan

3. Mempertingkatkan penggunaan Taman Sumber Sains

4. Latihan menjawab soalan-soalan Sains UPSR Murid Tahap 2

Murid Tahap 2

Sebilangan murid yang masih tidak boleh menguasai 3M

1. Penyediaan perancangan pengajaran mengikut keupayaan murid

2. Mengesan murid yang lemah 3M sebelum ke Tahap 2, sebelum berakhir Tahun 5 dan selepas UPSR

1. Aktiviti pemulihan dijalankan oleh Guru pemulihan

Murid kelas pemulihan

Murid lemah dalam kemahiran asas Matematik

1. Mengadakan Ujian Pra dan Diagnostik

2. Tumpuan kepada murid lemah

1. Latihtubi

2. Mempelbagai-kan kaedah pengajaran dan pembelajaran

3. Banyakkan kerja rumah

4. Menghafal dan mencongak fakta asas

Semua murid