Make your own free website on Tripod.com

PERANCANGAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN

( RMT ) DAN PROGRAM SUSU PERCUMA

 

1. OBJEKTIF

 

1.1 Mendedahkan murid-murid mengenai pentingnya makanan seimbang

 

1.2 Membantu murid-murid yang menghadapi masalah pemakanan

 

1.3 Supaya mereka sentiasa bersyukur

 

 

2. STRATEGI

 

2.1 Menyediakan tempat yang sesuai untuk RMT

 

2.2 Sentiasa mengawal dan membanci murid-murid yang menerima RMT

 

2.3 Mengadakan mesyuarat RMT / SP

 

 

3. AKTIVITI

 

3.1 Mengedarkan borang maklumat murid

 

3.2 Memproses borang maklumat

 

3.3 Menyenaraikan murid-murid yang berjaya menyertai Program RMT /

SP

 

3.4 Mengadakan Mesyuarat RMT / SP

 

3.5 Mencatat kedatangan murid-murid RMT / SP

 

3.6 Mengawasi pengendalian makanan

 

3.7 Menghantar laporan

 

3.8 Mengemaskini data maklumat murid RMT / SP