Make your own free website on Tripod.com

PERANCANGAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

 

1. OBJEKTIF

 

1.1 Membekalkan buku teks kepada murid yang layak

 

1.2 Murid-murid sedar tanggungjawab mereka menjaga buku yang diamanahkan

kepada mereka

 

1.3 Murid-murid sedar tanggungjawab memulangkan buku SPBT yang dipinjam

 

2. STRATEGI

 

2.1 Mengadakan taklimat dan mesyuarat dalam jawatankuasa

 

2.2 Sentiasa peka tentang perubahan-perubahan dan surat pekeliling dalam

penggunaan buku teks

 

2.3 Bersikap adil kepada semua murid

 

2.4 Menjalankan tugas mengikut takwim SPBT

 

3. AKTIVITI

3.1 Mengagihkan buku teks kepada murid yang layak

 

3.2 Mengedarkan borang SPBT2 / 2A kepada semua murid

 

3.3 Mengutip semua borang SPBT2 / 2A daripada semua murid

 

3.4 Memproses semua borang SPBT2/ 2A

 

3.5 Menyediakan senarai nama murid layak / tidak layak

 

3.6 Mengemaskini buku stok SPBT

 

3.7 Mengisi borang permohonan buku teks SPBT bagi tahun 20001

 

3.8 Menghadiri taklimat / bengkel SPBT

 

3.9 Mengecop dan mengikat buku teks baru

 

3.10 Mengutip dan mengikat buku teks

 

3.11 Mengasingkan buku teks yang telah rosak untuk pelupusan dan untuk diperbaiki

 

3.12 Membuat permohonan pelupusan buku teks bagi tahun 1999

 

3.13 Memperbaiki buku teks yang rosak

 

3.14 Menceriakan Bilik SPBT

 

3.15 Menyemak stok SPBT pada akhir tahun

 

3.16 Melatih murid Tahun 4 dan 5 untuk membantu guru SPBT