Make your own free website on Tripod.com
TAKWIM KOKURIKULUM 2000

TARIKH

AKTIVITI

19 Januari 2000

Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 1

26 Januari 2000

Mesyuarat Rumah Sukan

14 Februari 2000
hingga
28 Februari 2000

Latihan Rumah Sukan dan pasukan sekolah

( Bola sepak, catur )

01 Mac 2000
hingga
30 April 2000

Latihan pasukan sekolah
Pertandingan Bola Baling dan Kriket Kancil Antara Rumah Sukan

01 Mei 2000
hingga
26 Mei 2000

Latihan Rumah Sukan dan pasukan sekolah ( hoki )

05 Jun 2000
hingga
28 Jun 2000

Latihan Rumah Sukan dan Pasukan Sekolah

7 Jun 2000

Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum 2

29 - 30 Jun 2000

Ujian Tara

8 Julai 2000

Saringan

20 Julai 2000

Sukan Sekolah

01 Ogos 2000
hingga
30 Ogos 2000

Pertandingan Bola Baling Antara Kelas ( Tahun 4 & 5 )
Latihan Rumah Sukan dan Pasukan Sekolah

11 September 2000
hingga
30 September 2000

Latihan Rumah Sukan dan Pasukan Sekolah

02 Oktober 2000
hingga
31 Oktober 2000

Pertandingan Bola sepak antara rumah-rumah

01 - 08 November 2000

Pertandingan hoki dan bola sepak antara rumah untuk tahun 5 dan 6

01 November 2000

Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 3

02 November 2000

Hari Kokurikulum