Make your own free website on Tripod.com

 

Piagam Pelanggan
 

Kami warga SKBH dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan :
 

  • Menentukan anak didik SKBH menerima pendidikan bermutu dan terbaik supaya menjadi insan berilmu , beramal, berakhlak mulia serta mempunyai nilai-nilai murni dan semangat untuk maju dalam bidang pelajaran
  • Berusaha memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan.
  • Mewujudkan perhubungan yang harmonis, mesra, suasana terbuka dan permuafakatan dengan semua kakitangan, ibu bapa, murid dan masyarakat setempat.
  • Membimbing ke arah menyediakan staf yang berdikari, komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab, produktif dan proaktif demi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan inovatif.

 [ falsafah ] [ visi ] [ misi ] [ matlamat ] [ objektif ] [ piagam pelangan ][ motto ]
[ sub hem ]