Make your own free website on Tripod.com

 

VISI SKBH
 

SKBH mempunyai wawasan untuk meningkatkan proses pendidikan di tahap yang terbaik dengan memantapkan amalan budaya kerja cemerlang.

[ falsafah ] [ visi ] [ misi ] [ matlamat ] [ objektif ] [ piagam pelangan ][ motto ]
[ sub hem ]